Odvetniška pisarna Krivec

odvetniška pisarna Franci Krivec Kontakt

Zakon o odvetništvu določa, da je odvetništvo kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba.

Odvetnik v okviru opravljanja odvetniškega poklica pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih.

Pred sodišči lahko stranko proti plačilu zastopa samo odvetnik.

Odvetnik je pri svojem delu samostojen in neodvisen.

Odvetnik mora varovati kot tajnost, kar mu je zaupala stranka.

Odvetnik ima pravico uporabiti v mejah zakona in pooblastila vsako pravno sredstvo, za katero misli, da lahko koristi stranki, ki jo zastopa.

Pri zastopanju stranke je odvetnik dolžan ravnati vestno, pošteno, skrbno ter po načelih odvetniške poklicne etike.

KVALITETEN IN PRAVOČASEN PRAVNI NASVET VAM LAHKO PRIHRANI VELIKO STROŠKOV!


041 867 085