Uporabno

Odgovornost s.p.-ja za prekršek, ki ga ...

08 Sep 2022

Ali je s.p. na splošno odgovoren za prekrške, ki jih storijo pri njem zaposleni delavci?

Preberite več

UREDITEV IN DELITEV SOLASTNINE

30 Nov 2021

Ureditev razmerij med solastniki ter delitev solastnine

Preberite več

PRIPOSESTVOVANJE

11 Aug 2021

Priposestvovanje je z zakonom določen način pridobitve stvarne pravice na tuji nepremičnini, če so izpolnjeni določeni zakonski pogoji. Ločimo priposestvovanje služnosti in priposestvovanje las...

Preberite več

PREPIS PREMOŽENJA NA NASLEDNIKE

11 Aug 2021

Opisujemo, kakšni so različni načini prenosa premoženja na naslednike (običajno od staršev na otroke).

Preberite več

STROŠKI PRAVDNEGA POSTOPKA

22 Nov 2020

Stranke pogosto zanima, kakšni so odvetniški stroški oziroma sodni stroški v zvezi s tožbo, koliko stane tožba, kakšen je cenik odvetniških storitev, kašna je odvetniška tarifa ipd. V nadalj...

Preberite več

IZTERJAVA DOLGA

20 Nov 2020

Kaj storiti, če vam nekdo dolguje denar?

Preberite več

ODVZEM VOZIŠKEGA DOVOLJENJA

04 Nov 2020

Kakšne so možnosti za vrnitev odvzetega vozniškega dovoljenja

Preberite več

Ločitev oziroma razveza zakonske zveze

18 May 2020

Pogosta vprašanja in odgovori na temo: ločitev oziroma razveza zakonske zveze ter delitev skupnega premoženja

Preberite več

Motenje posesti

05 Aug 2019

Sodno varstvo posesti oziroma tako imenovana motenjska tožba je način obrambe pred samovoljnim odvzemom posesti oziroma samovoljnim motenjem posesti.

Preberite več

Kaznivo dejanje poslovne goljufije

13 Mar 2019

Problematika kaznivega dejanja poslovne goljufije in odgovornosti direktorja za škodo, ki nastane upnikom zaradi neplačila s strani podjetja.

Preberite več

Odškodnina v primeru prometne nesreče

11 Mar 2019

Se vam je zgodila prometna nesreča? V nadaljevanju na kratko in na splošno pojasnjujemo v katerih primerih ste upravičeni do odškodnine za škodo, ki vam je nastala v prometni nesreči, in o posto...

Preberite več

Pravice dedičev pri dedovanju

16 Feb 2019

Pojasnjujemo nekatere osnovne pojme in osnovne pravice, ki jih imajo dediči, ko pride do dedovanja.

Preberite več

Nakup oz. prodaja nepremičnine

14 Feb 2019

Na kaj je treba biti pozoren pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine

Preberite več

Odškodnina za poškodbe na delu

13 Feb 2019

Če se delavec poškoduje na delu, se zastavlja vprašanje, ali mu je delodajalec dolžan plačati odškodnino.

Preberite več

Na kaj je treba paziti pri prodaji kmeti...

04 Feb 2019

Za prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov je z zakonom predpisan poseben postopek in posebni pogoji. Prodajalec ni povsem svoboden pri izbiri kupca. Prodaje se je treba lotiti premišljeno.

Preberite več

Osebni stečaj

04 Feb 2019

Nudimo sestavo in vložitev predloga za začetek postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti. V nadaljevanju podajamo odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z osebnim stečajem.

Preberite več

Stečaj podjetja

04 Feb 2019

Nudimo sestavo in vložitev predloga za začetek stečajnega postopka nad podjetjem. V nadaljevanju podajamo odgovore oziroma pojasnila glede najpogostejših vprašanj, povezanih s tem.

Preberite več
041 867 085