Področja dela

Kazensko pravo

V kazenskem postopku sodišče odloča o kazenski odgovornosti obdolženca za kaznivo dejanje, katerega je obdolžen, o kazenski sankciji, lahko pa tudi o premoženjskopravnem zahtevku (npr. o povrnitvi škode).

Obdolženec sme imeti zagovornika ves čas, ko teče kazenski postopek. Obdolženca je treba pred prvim zaslišanjem poučiti, da ima pravico vzeti si zagovornika in da je zagovornik lahko navzoč pri njegovem zaslišanju. Zagovornika smejo najeti obdolžencu tudi njegov zakoniti zastopnik, zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra in rejnik.

Odvetnik (zagovornik) s svojo strokovno pomočjo in zastopanjem pomaga obdolžencu, da ne bi bil neupravičeno ali nezakonito obsojen za kaznivo dejanje in da mu ne bi bila neupravičeno ali nezakonito naložena povrnitev škode, če zanjo po pravilih civilnega prava ni odgovoren.

Odvetnik s svojo strokovno pomočjo in zastopanjem pomaga tudi oškodovancu, če je bil žrtev kaznivega dejanja in želi, da se storilec kaznuje in da mu povrne povzročeno škodo.

 

Na področju kazenskega prava nudimo zlasti naslednje odvetniške storitve:

  • pravno svetovanje,
  • zastopanje pri dejanjih v predkazenskem postopku (npr. zaslišanje, hišna preiskava),
  • zastopanje obdolženca v kazenskem postopku,
  • sestava in vložitev kazenske ovadbe,
  • sestava in vložitev premoženjskopravnega zahtevka,
  • zastopanje oškodovanca v kazenskem postopku.
041 867 085