Odvetniška pisarna

Odvetnik Franci Krivec

Franci Krivec je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom in izpitom za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja.

Diplomiral je leta 2007 na Pravni fakulteti v Ljubljani z oceno "cum laude". Pravniški državni izpit je opravil leta 2010. Izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja je opravil leta 2016.

Sodniško pripravništvo za pravniški državni izpit je opravljal leta 2008 pri Okrajnem sodišču v Velenju in Okrožnem sodišču v Celju. Od leta 2007 do 2012 je bil zaposlen pri Upravni enoti Mozirje, kjer je vodil upravne postopke zlasti s področja denacionalizacije, graditve, prometa s kmetijskimi zemljišči in drugih zadev s področja okolja in prostora. Od leta 2012 do 2013 je bil zaposlen kot višji pravosodni svetovalec - strokovni sodelavec pri Okrajnem sodišču v Novem mestu, kjer je opravljal naloge na področju izvršbe. Od leta 2013 do 2016 pa je bil zaposlen kot višji pravosodni svetovalec - strokovni sodelavec pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, kjer je opravljal naloge zlasti s področja civilnega pravdnega postopka, gospodarskih sporov, insolvenčnih postopkov in brezplačne pravne pomoči. Z letom 2017 je odprl svojo pisarno oziroma podjetje, ki se je ukvarjalo z upraviteljstvom v insolvenčnih postopkih (stečajni upravitelj) ter s pravnim svetovanjem in pravnimi storitvami.

Z letom 2019 se je vpisal v imenik odvetnikov, kar pomeni, da poleg pravnega svetovanja in pravnih storitev nudi tudi pravno zastopanje kot odvetnik pred sodišči in drugimi državnimi organi.

Je izkušen pravnik, vajen in vešč reševanja zahtevnih pravnih vprašanj in problemov. Problemov se loti natančno in analitično. Poleg pravnih predpisov preuči tudi dostopno domačo in tujo pravno literaturo in sodno prakso. Napisal je tudi že več strokovnih člankov. Na enega izmed njih (O sodnem varstvu sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč – tretjič, PP, št.1/2011) se je sklicevalo tudi Vrhovno sodišče RS v načelnem pravnem mnenju z dne 6.4.2012.

Zagotavlja strokovno, vestno in odgovorno opravljanje odvetniških storitev.

041 867 085