Področja dela

Upravno pravo

Upravno pravo je del javnega prava, ki ureja razmerja med oblastjo (državo, občino) in posamezniki. Je zelo obširna pravna veja, saj država s svojimi predpisi posega na številna področja življenja. Država ta področja nadzira, posameznikom pa nalaga obveznosti ali jim daje razna dovoljenja. Gre na primer za področja matičnih evidenc, osebnih izkaznic, potnih listin, prometnih dovoljenj, vozniških dovoljenj, gradbenih dovoljenj, inšpekcijskih ukrepov, davkov in tako naprej.

Upravni organi o pravicah, obveznostih in pravnih koristih na področjih upravnega prava odločajo v upravnem postopku. V upravnem postopku morajo upravni organi upoštevati številna načela in pravila, ki jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP). Na primer načelo zakonitosti, ki pomeni, da mora vsaka njihova odločitev imeti podlago v zakonu oziroma zakonitem predpisu. Nadalje načelo sorazmernosti, ki pomeni, da je treba med več možnimi ukrepi izbrati tistega, ki je za stranko najugodnejši oziroma najmilejši. Zelo pomembno je tudi načelo kontradiktornosti, ki pomeni, da morajo upravni organi stranko še pred odločitvijo seznaniti s svojimi ugotovitvami in pridobljenimi dokazi ter ji omogočiti, da se o tem izreče.

 

Na področju upravnega prava nudimo zlasti naslednje odvetniške storitve:

  • pravno svetovanje,
  • zastopanje v upravnih postopkih (npr. postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem, drugi upravni, davčni, inšpekcijski postopki)
041 867 085