Uporabno

Odškodnina v primeru prometne nesreče

11.03.2019

Prometna nesreča

Če ste bili poškodovani kot sopotnik v vozilu 

Če ste bili poškodovani kot sopotnik v vozilu, ste praviloma (v večini primerov) upravičeni do odškodnine za vso (premoženjsko in nepremoženjsko) škodo, nastalo v prometni nesreči. Odškodnino lahko zahtevate:

  • od imetnika vozila, v katerem ste se vozili (tudi, če ste si z njim v sorodu), ali od njegove zavarovalnice,

  • od imetnika drugega vozila, ki je bilo udeleženo v prometni nesreči, ali od njegove zavarovalnice ali

  • od vseh skupaj. 

Če ste bili poškodovani kot voznik in ste sami krivi za nesrečo 

Če ste bili poškodovani kot voznik in ste sami krivi za nesrečo ste lahko kljub temu upravičeni do odškodnine, ki vam jo izplača zavarovalnica, če ste imeli sklenjeno AO plus zavarovanje. Omejitve te odškodnine določajo zavarovalna polica in splošni pogoji zavarovalnice. Splošni pogoji praviloma določajo, da do odškodnine ni upravičen voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola, in tudi če se izogni preizkusu alkoholiziranosti (npr. tako, da o nesreči ne obvesti policije). 

Če ste bili oškodovani kot voznik in je za nesrečo kriv voznik drugega vozila 

Če je za prometno nesrečo v celoti kriv drug voznik, lahko od povzročitelja ali od njegove zavarovalnice zahtevate povračilo vse škode (premoženjske in nepremoženjske). Odgovornost zavarovalnice je po višini omejena na zavarovalno vsoto, ki jo določa zavarovalna polica.Pogosto je v prometni nesreči krivda deljena. Na primer če sta za nesrečo (so)kriva voznika A in B, vsak 50 %, potem mora A povrniti B-ju 50 % B-jeve škode in obratno B mora A-ju povrniti 50 % A-jeve škode. 

Za katero škodo ste upravičeni do odškodnine 

Škoda se deli na premoženjsko in nepremoženjsko. 

Premoženjska škoda je na primer:

  • škoda, ki se kaže kot uničenje ali zmanjšanje vrednosti stvari (npr. poškodovano vozilo), 

  • stroški zdravljenja (npr. stroški za zdravila, pripomočke, potni stroški za prevoze zaradi zdravljenja in rehabilitacije),

  • izgubljeni zaslužek (npr. če poškodovanec zaradi invalidnosti ne more več zaslužiti toliko kot prej) 

Nepremoženjsko škodo predstavljajo:

  • strah (primarni strah ob sami nesreči in sekundarni strah za izid zdravljenja), 

  • telesne bolečine in nevšečnosti zdravljenja, 

  • duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti (npr. če se poškodovanec zaradi trajnih posledic poškodbe ne more več ukvarjati z določenimi aktivnostmi (npr. s športom)), 

  • duševne bolečine zaradi skaženosti (npr. če poškodovancu po poškodbi ostanejo vidne deformacije telesa). 

Kako do odškodnine 

Odškodnina se praviloma uveljavlja tako, da se najprej pošlje odgovorni osebi oziroma njegovi zavarovalnici odškodninski zahtevek. Če odgovorna oseba oziroma zavarovalnica odškodninski zahtevek v celoti ali deloma zavrne, se lahko v nadaljevanju vloži odškodninska tožba na sodišče. 

Komu zaupati uveljavljanje odškodninskega zahtevka 

Odškodninske družbe (ki niso odvetniške družbe) na veliko oglašujejo svoje storitve pomoči pri uveljavljanju odškodnine. Odvetniki oziroma odvetniške družbe pa se po zakonu ne smejo oglaševati. Mnogi so zato zavedeni in spregledajo bistvene prednosti uveljavljanja odškodnine s pomočjo odvetnika. Odvetnik je pravni strokovnjak in je bolje strokovno usposobljen za to opravilo. Poleg tega je uveljavljanje odškodnine preko odvetnika tudi ugodnejše kot preko odškodninske družbe. Storitev odškodninske družbe je treba plačati iz prejete odškodnine. Odškodninski upravičenec ne more od nasprotne stranke (povzročitelja škode ali zavarovalnice) zahtevati povračila stroškov odškodninske družbe. Pri odvetniških stroških je drugače. Odvetniške stroške je (kadar je odškodninski zahtevek utemeljen) dolžna povrniti nasprotna stranka, kar pomeni, da upravičenec prejme odškodnino v celoti. Nadalje je treba upoštevati, da lahko po zakonu stranko pred sodiščem za plačilo zastopa samo odvetnik. 

Brezplačna ocena možnosti uspeha odškodninske zadeve 

Če želite uveljavljati odškodnino, pa niste prepričani, ali imate verjetne možnosti za uspeh, nam pošljite opis primera in morebitne dokumente zadeve. Preliminarna ocena možnosti uspeha odškodninske zadeve je brezplačna.Pišite nam ali nas pokličite. Z veseljem vam bomo pomagali.

Vse objave
041 867 085