Uporabno

ODVZEM VOZIŠKEGA DOVOLJENJA

04.11.2020

Image title

Če storite prekršek, za katerega so predpisane kazenske točke v številu, ki pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (18 kazenskih točk oziroma 7 kazenskih točk pri vozniku začetniku), v kratkem času prejmete sklep sodišča o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja. Kasneje, ko postane, sodba, s katero so vam izrečene kazenskem točke, pravnomočna in ko se te kazenske točke vpišejo v evidenco, pa prejmete še sklep sodišča o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Možno je predlagati vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Prav tako je možno predlagati odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

Za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja in tudi za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja je potrebno najprej opraviti kontrolni zdravstveni pregled pri zdravniku medicine dela, prometa in športa. Ko imate spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, pa se lahko vloži predlog. 

Pri odločanju sodišče upošteva naravo in pomen kršitve, osebnost obdolženca, njegovo prejšnje življenje in druge okoliščine. Zlasti je koristno, če v evidenci nimate vpisanih predhodnih hujših prekrškov. Pomembno je tudi, če na primer vozniško dovoljenje nujno potrebujete za opravljanje dela, ali iz drugih pomembnih razlogov. 

Če vam je najprej izrečen začasen odvzem vozniškega dovoljenja, nato pa še prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, je pomembno, da se vložita oba predloga, to je predlog vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja in nato še predlog odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Zgolj predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja ne zadošča. Kljub vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovoljenja sodišče nato še vedno odloča o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

Če sodišče ugodi predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, določi preizkusno dobo v trajanju od šest mesecev do dveh let, v kateri ne smete storiti hujšega prekrška (to je prekrška, za katerega so predpisane tri ali več kazenskih točk). Poleg tega vam sodišče določi še dodatne obveznosti, ki jih morate izpolniti (na primer zdravljenje ali obisk edukacijskih delavnic). 

Če sodišče ugotovi, da storilec v preizkusni dobi ni storil hujšega prekrška in da je izpolnil določene obveznosti, s sklepom odloči, da se izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izvrši. Sklep sodišče izda najpozneje v 15 dneh po uradni dolžnosti po izteku enega leta od poteka preizkusne dobe. 

Če potrebujete pravno pomoč oziroma odvetnika pri odvzemu vozniškega dovoljenja, se lahko obrnete na nas. Običajno se dogovorimo za ceno 150 EUR (z vključenim DDV) za sestavo in vložitev predloga.

Vse objave
041 867 085